Visie

Waarom Freinet Onderwijs?

Leerlingen uit freinetscholen en leefscholen in het basisonderwijs én hun ouders in het Waasland zijn op zoek naar een vervolg in het secundair onderwijs. Maar ook ouders en leerlingen uit het traditioneel basisonderwijs die een vernieuwende aanpak verkiezen boven de traditionele, kunnen bij ons terecht.

De leerkrachten van de freinetklas zorgen voor een organisatie die de leerlingen kansen biedt om zich met succes en plezier te ontplooien tot mondige en verantwoordelijke mensen. De leerkrachten tonen, bieden aan, nemen leiding waar nodig, maar geven alle mogelijkheden aan leerlingen om zelf actief te leren en samen te werken.

De freinetbeweging heeft hulpmiddelen ontwikkeld om vanuit basisbehoeften als expressie, communicatie, creatie, vragen stellen … te komen tot effectief leren: kringgesprekken, vrije teksten, klaskrant, correspondentie via moderne communicatietechnologie, eigen creatief onderzoek en kleine projectgroepen, omgaan met veel documentatiemateriaal.
De leerlingen zijn mee verantwoordelijk voor het leven in de klasgroep, ze werken ook veel in groepjes samen. Via de klasraad leren ze conflicten bijleggen.
De freinetklas houdt rekening met het eigen leerritme en de eigen leerstijl van elke leerling. De leerkrachten garanderen dat alle leerlingen binnen hun persoonlijke mogelijkheden de leerstof doorlopen.