Vijfde en Zesde leerjaar ASO

Infofiches

Economie Moderne Talen
Economie – wetenschappen
Grieks-Latijn
Humane Wetenschappen
Moderne Talen – Wetenschappen
Wetenschappen – wiskunde

Logo_Forum_V
Economie – moderne talen
Economie – wetenschappen
Grieks-Latijn
Humane Wetenschappen
Latijn – moderne talen
Latijn-wetenschappen
Latijn – wiskunde
Mod. Talen – wetenschappen
Wetenschappen – wiskunde

Aardrijkskunde 1 2 1 1 1 2 1 2 2
Biologie 1 1 1 1 1
Chemie 2 2 1 2 2
Cultuurwetenschappen 3
Duits 2 2 2
Economie 4 4
Engels 3 2 2 3 3 2 2 3 2
Frans 4 3 3 3 4 3 3 4 3
Fysica 2 2 1 2 2
Gedragswetenschappen 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4
Latijn 4 4 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 4 5 4 4 4 5 7 5 7
Zelfstandig werk chemie 1
Vrije ruimte* 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Totaal 32 33 32 32 32 33 32 33 32

* In 5 en 6 ASO (traditioneel en freinetonderwijs) krijgen de leerlingen 2 uur “Vrije ruimte”.

De leerlingen moeten 2 uur vrije ruimte volgen.
Deze zal gegeven worden gedurende 2 uren per week.
De leerlingen moeten dus 1 sessie volgen per semester.

1ste semester

Sessie 1: Bedrijfsbeheer (1-3)
Sessie 2: Wetenschappen
Sessie 3: Spaans (1-3)
Sessie 4: Muziek
Sessie 5: Esthetica

2de semester

Sessie 1: Bedrijfsbeheer (2-4)
Sessie 2: Wetenschappen
Sessie 3: Spaans (2-4)
Sessie 4: Muziek
Sessie 5: Esthetica
Sessie 6: Filmgeschiedenis