Studiekeuze

Wat na de basisschool?

De overstap van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs is voor veel kinderen niet gemakkelijk. Een juiste studiekeuze is daarbij heel belangrijk.

Waarmee moet je rekening houden om je studiekeuze te bepalen?

 • je persoonlijke interesses
 • je behaalde schoolresultaten in het zesde leerjaar
 • het advies van je leerkracht en van het CLB
 • de goede raad van je ouders

De Scholen Da Vinci bieden verschillende studierichtingen aan binnen de vier onderwijsvormen:

 • ASO (algemeen secundair onderwijs) traditioneel en Freinet methode
 • KSO (kunstsecundair onderwijs)
 • TSO (technisch secundair onderwijs)
 • BSO (beroepssecundair onderwijs)

 In de eerste graad spreken we echter nog niet van ASO, KSO, TSO of BSO, maar wel van de A-stroom en de B-stroom.

Kiezen in de eerste graad

Het eerste leerjaar A omvat een algemene vorming met zeven keuzemogelijkheden:

 • Latijn
 • Kunst
 • Maatschappij
 • Sport
 • Economie
 • Wetenschappen
 • Freinet (Latijn of vrij project)

De opleidingen die vermeld staan achter elke keuzemogelijkheid zijn slechts informatief. Vanuit de A-stroom kun je met een A-attest op het einde van het schooljaar naar gelijk welke studierichting in de volgende jaren.

Het eerste leerjaar VIP is bedoeld voor kinderen met leerachterstand of kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en niet geslaagd zijn in het basisonderwijs. Wie slaagt in het eerste leerjaar VIP kan overstappen naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het eerste leerjaar A.

 

Kijk bij je studiekeuze ook even verder dan het eerste leerjaar. Afhankelijk van de keuze die je daar hebt gemaakt, zal de overstap naar een bepaalde studierichting in het tweede leerjaar (en later) moeilijker of gemakkelijker verlopen.

Keuze van levensbeschouwelijke vakken

Als pluralistische school, met respect voor elke levensbeschouwelijke overtuiging, bieden wij de keuze aan tussen:

 • niet-confessionele zedenleer
 • rooms-katholieke godsdienst
 • islamitische godsdienst
 • protestantse godsdienst
 • orthodoxe godsdienst
 • anglicaanse godsdienst
 • joodse godsdienst

 Deze keuze wordt gemaakt bij de inschrijving.