Scholierentijdschrift Punaise

Scholierentijdschrift

De Scholen Da Vinci zijn trots op hun scholierentijdschrift, Punaise. Het verschijnt vijfmaal per schooljaar.

Met Punaise werd gestart in september 2001 onder impuls van mevr. Ann Moens (lerares Nederlands), in samenwerking met dhr. Joeri Facq (leraar Latijn). De redactie is grotendeels samengesteld uit –  hoe kan het anders ? – leerlingen, maar dan leerlingen uit verschillende leerjaren en uit verschillende richtingen. Op die manier komt de gehele schoolbevolking aan bod ! Trouwens, elke leerling van de school is op het tijdschrift geabonneerd. Het wordt hun automatisch bezorgd. Leesplezier voor 1,00 euro…  Waar vind je het nog ?

De redactie

Hoofdredactie, eindredactie en lay-out zijn in handen van leerkrachten. Daarnaast is Punaise enkel en alleen het resultaat van de creativiteit en de enthousiaste inzet van heel wat leerlingen. Zij bedenken de  onderwerpen, zij werken de ideeën uit, zij schrijven de artikels…

Het team voor dit schooljaar:

  • hoofdredactie: mevr. Ann Moens
  • eindredactie: dhr. Joeri Facq
  • Layout:
    • mevr. Selien Troch
  • redactieleden: Alle leerlingen zijn welkom om artikels te schrijven voor het tijdschrift.

Contact

E-mail: punaise@forumdavinci.be