Organigram

Raad van bestuur
Voorzitter: dhr. Theo Boterberg
pijl.jpg
Scholengroep 17 (Waasland)
Algemeen Directeur: mevr. Nora De Caluwe
pijl.jpg
Scholengroep 17 (Waasland)
Coördinerend Directeur: dhr. Filip Dierckx
pijl.jpg
Directeur
Mevr. Sandra Flamen
pijl.jpg pijl.jpg pijl.jpg
Adjunct-directeur
Mevr. Debby Van Couwenbergh
Coördinator
Mevr. Annemie Maes en mevr. Coleta Wauters
Technisch adviseur-coördinator
Mevr. Catherine Vandenberghe
pijl.jpg
Technisch adviseur
Dhr. Christof Burm
pijl.jpg
Leerlingensecretariaat Leerlingenbegeleiding Directiesecretariaat Economaat Leerkrachten meesters-, vak- en dienstpersoneel