Organigram

Raad van bestuur
Voorzitter: Mw. Erna De Graef
pijl.jpg
Scholengroep 17 (Waasland)
Algemeen Directeur: dhr. Guy Van Lancker
pijl.jpg
Scholengroep 17 (Waasland)
Coördinerend Directeur: dhr. Filip Dierckx
pijl.jpg
Directeur
Mw. Nora De Caluwe
pijl.jpg pijl.jpg pijl.jpg
Adjunct-directeur
Mw. Sandra Flamen
Coördinator
Mw. Debby Van Couwenbergh
Technisch adviseur-coördinator
Mw. Catherine Vandenberghe
pijl.jpg
Technisch adviseur
Dhr. Bart De Bruyne
pijl.jpg
Leerlingensecretariaat Leerlingenbegeleiding Directiesecretariaat Economaat Leerkrachten meesters-, vak- en dienstpersoneel