Leerlingen

Leerlingensecretariaat

Op het leerlingensecretariaat kunnen leerlingen terecht:

 • voor inschrijvingen in de school
 • voor wijzigingen van studierichting
 • om adreswijzigingen te melden
 • voor schriftelijke toelatingen om de school te verlaten
 • om zich aan te melden bij te laat komen
 • voor het wettigen van afwezigheden
 • bij ziekte in de loop van de schooldag
 • voor formulieren van de schoolverzekering (bij ongevallen)
 • om een afwezigheid om persoonlijke redenen aan te vragen
 • voor allerlei formulieren (openbaar vervoer, studietoelagen …)
 • om kopieerkaarten te kopen
 • voor alle andere leerlingenaangelegenheden

Het leerlingensecretariaat is voor leerlingen toegankelijk tijdens de pauzes:

 • van 08.10 tot 08.20 uur
 • van 10.05 tot 10.20 uur
 • van 12.40 tot 12.55 uur
 • van 14.40 tot 14.50 uur
 • van 16.30 tot 17.00 uur

Medewerkers:

 • Leerlingensecretariaat Forum 1ste graad
  • dhr. Sven Smits (1e jaar)
  • mevr. Veerle Fierens (2e jaar)
 • Leerlingensecretariaat Forum 2de en 3de graad
  • mevr. Lobke Muylaert (onthaal)
  • dhr. Frits Van Den Bossche (3e jaar)
  • mevr. Els Heirman (4e jaar)
  • mevr. Cindy Keerstock (5e jaar)
  • mevr. Tessa Noens (6e en 7e jaar)
 • Leerlingensecretariaat Villa
  • mevr. Liesbeth De Brandt
  • mevr. Celine Boterberg
 • Leerlingensecretariaat Casa
  • mevr. Ann Callebaut

Contact:

Leerlingenbegeleiding

Mevr. Katrien Maes

De interne leerlingenbegeleiding in onze school is er in de eerste plaats voor de leerlingen. De eerste piste omvat de zorg bij socio-emotionele vragen, problemen en/of crisissituaties. Dit kunnen kleine probleempjes zijn omtrent het algemeen welbevinden van de leerling in de klas, op school of daarbuiten met een duidelijke weerslag op de schoolse prestaties. Mensen die zich niet goed in hun vel voelen, functioneren niet optimaal op school.

Ook grotere levensvragen worden beantwoord en indien mogelijk opgelost. Voor al deze jonge mensen met vragen is er de leerlingenbegeleidster, mevr. Katrien Maes, die iedere leerling met raad en daad bijstaat, ondersteunt, adviseert en indien nodig doorverwijst. De leerlingenbegeleiding voorziet ook in een andere service, nl. het leren leren bij doorsnee leerlingen met een kortstondig leerprobleem én bij jongeren met leerstoornissen die een meer professionele aanpak vereisen (denken we hierbij aan ADHD, dyslexie, dyscalculie e.d.).

De leerlingenbegeleiding werkt nauw samen met het CLB. Samen zoeken zij een oplossing voor elke moeilijkheid, klein of groot. Een afspraak maken hoeft niet: lokaal 049 is altijd een veilige thuishaven voor iedere leerling.

Contact: