Gezondheidsbeleid

Scholen Da Vinci en Gezondheidsbeleid

Gezondheidsbeleid

Sedert september 2007 worden alle basis- en midelbare scholen er door de overheid toe verplicht een gezondheidsbeleid naar maat uit te stippelen. Het is de bedoeling om na te denken over gezondheid en de discussie rond een gezondheidsbeleid op school op te starten . Dat de scholen daarbij de primaire actoren zijn, hoeft niet te verbazen. Zij zijn het immers die alle jongeren kunnen bereiken.

Ook in het welvarende Westen wordt gezondheid een groot probleem. Gezondheidsbevordering kan daarbij niet enkel een kwestie zijn van lichamelijke gezondheid. Ook de psychische gesteldheid en het welzijn zelf dienen te worden bekeken. Daarbij is het belangrijk dat voor de mensen- voor de leerlingen- een gezonde omgeving wordt gecreëerd, waarin ze zich goed kunnen voelen.

Klas – en schoolklimaat dienen te worden aangepakt, schoolinfrastructuur en schoolomgeving moeten worden verbeterd. Wie werkt aan de gezondheid van iedereen, werkt aan de gelijke kansen voor allen

Gezondheidsbeleid in de Scholen Da Vinci

Op onze school wordt de werkgroep “gezondheidsbeleid” gevormd door enkele leerkrachten. Ze worden in hun werking gesteund door de directie en de leerlingenraad. Het is de bedoeling dat ze in een eerste fase alle gegevens, elke mogelijke informatie inventariseren. Noden en prioriteiten dienen te worden genoteerd zodat het team nadien tot de actie kan overgaan.

Uit de eerste vergaderingen bleek reeds duidelijk dat het grote probleem ligt in het gebruik van “gezonde dranken en tussendoortjes”. Het beleid dient daarop dus te worden toegespitst. De werkgroep ontwerpt daartoe een stappenplan.

Enkele realisaties in onze school

Thema beweging:

 • recreatiebeleid: aanbieden van middagsport
 • sportdag voor de leerlingen van iedere graad
 • organiseren van klassenwedstrijden voetbal
 • deelname aan de ‘ladies’ run’ in Antwerpen
 • tijdens de lessen LO wordt er inhoudelijk gewerkt aan een sportieve vrijetijdsbesteding nadruk op verantwoorde sportbeoefening

Thema voeding:

 • gebruik van de voedingsdriehoek tijdens de lessen van verschillende vakken
 • actie ‘tutti frutti’
 • drinkfonteinen op de speelplaats
 • ‘gezond’ dranken- en tussendoortjesbeleid
 • document: Hou je vochtbalans in evenwicht

Thema genotsmiddelen:

 • project ‘Maat in de shit’
 • infozuil in de studie
 • vorming leerkrachten 1e graad: middeleninformatie en omgaan met gebruik
 • actuele drugcode
 • project ‘Kick it’
 • drugunit Delta

Thema veiligheid:

 • intolerantie aangaande pesten: pestcode
 • brandveiligheid: evacuatieoefeningen
 • veilig klasklimaat: klasvorming door leerlingenbegeleiding en CLB
 • autoloze schooldag (MOS-team)

Thema stress/emoties:

 • het creëren van een gezonde omgeving waar leerlingen zich goed voelen
 • fair play
 • socio-emotionele opvang door fulltime leerlingenbegeleidster
 • infozuil in de studie
 • project ‘Time-out’

Thema hygiëne:

 • hygiëne in de keuken en de labo’s
 • seksualiteit en hygiëne: themalessen
 • promoten van douchen na sportieve inspanning
 • binnenmilieu op school: Dikketruiendag (MOS-team)
 • De Scholen Da Vinci verdienden reeds drie MOS-logo’s. !!.

Contact

email adres voor meer informatie