Centrum voor leerlingenbegeleiding

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst waar leerlingen, ouders en scholen terechtkunnen voor informatie, advies en begeleiding. Psychopedagogisch consulenten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en artsen werken samen om het welbevinden van leerlingen doorheen hun onderwijsloopbaan te bevorderen. De kerntaak van het CLB is om samen met de ouders en de school de kennis en vaardigheden van de leerlingen te ontwikkelen in de best mogelijke omstandigheden.

Vragen kunnen zich situeren op vier verschillende domeinen:

 • Leren en studeren:
  • Ik kan niet zo goed volgen in de klas. Kan het CLB mij helpen?
  • Mijn zoon heeft moeilijkheden met wiskunde. Is het mogelijk om via het CLB bijles te bekomen?
  • Ik stel mij vragen over mijn mogelijkheden. Kan ik daarvoor terecht bij het CLB?
 • De schoolloopbaan:
  • Ik weet niet goed wat voort te studeren na het secundair onderwijs. Waar kan ik informatie vinden?
  • Ik wil van richting veranderen in het secundair onderwijs. Wat zijn de mogelijkheden?
  • Ik doe het niet goed in de klas. Moet ik naar het buitengewoon onderwijs?
  • Hoe kun je kiezen? En hoe kan het CLB daarbij helpen?
  • Ik heb een B-attest. Wat nu?
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling:
  • Ik voel mij ongelukkig. Waar kan ik terecht?
  • Ik word gepest. Kan het CLB of iemand anders daar iets aan doen?
  • Ik ga niet graag meer naar school. Wat nu
 • Preventieve gezondheidszorg:
  • Is een medisch onderzoek verplicht?
  • Wat gebeurt er tijdens een medisch onderzoek?
  • Ik heb een inenting gemist. Kan ik die bij het CLB krijgen?
  • Ik heb vragen over seksualiteit en voorbehoedmiddelen. Kan ik die aan het CLB stellen?

Ook met vragen over bijkomende kinderbijslag, het Vlaams Agentschap (voor personen met een handicap), GON-begeleiding, crisisopvang, projecten … kun je bij het CLB terecht.

Begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog met respect voor geheimhouding. Het initiatief gaat in principe uit van degene die een hulpvraag heeft. Dat kan de leerling zijn, maar ook vragen van ouders, leerkrachten of de school worden door het CLB opgenomen. Begeleiding door het CLB is niet verplicht, behalve in een aantal gevallen:

 • algemene en gerichte consulten (medische onderzoeken)
 • leerplichtcontrole (bij spijbelgedrag)
 • maatregelen tegen of ten gevolge van besmettelijke ziekten

Contact:

 • CLB van het GO! Waasland
 • Sara Weyns (directeur)
 • Dr. Arthur Verdurmenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas
 • tel. 03 776 02 16 / 03 776 37 98
 • fax 03 766 45 18
 • e-mail: info@clbwaasland.be

Aanwezigheid op school (schooljaar 2009-2010):

 • woensdagvoormiddag: Ann Van Neyghem (psycholoog)
 • vrijdagvoormiddag: Ann Van Neyghem (psycholoog), Marleen Soetens (maatschappelijk werker), Sihame Ouahab (verpleegkundige)

Bureau: lokaal 021 (1e graad) of lokaal 049 (bureau mevr. Katrien Maes)

Links:

 • De Centra voor Leerlingenbegeleiding van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hebben een eigen website: www.go-clb.be.
 • Meer informatie over de Centra voor Leerlingenbegeleiding in het algemeen is te vinden op de CLB-website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en vorming: onderwijs.vlaanderen.be/clb.