Nieuws

Oproep tot kandidaten coöptatie voor de verkiezingen van de schoolraad

In het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap is de schoolraad het orgaan dat advies verleent aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur en regelmatig overlegt met de directeur.
Om de 4 jaar wordt een nieuwe schoolraad verkozen.
De schoolraad wordt dit schooljaar geïnstalleerd op 1 april 2017.

Klik hier voor meer informatie.